Test

Site Map

Psykometrin, tekniken och funktionaliteten bakom Psycruit

Det här är den vetenskapliga delen

Genom att prioritera kandidatupplevelsen och användarvänligheten har Criterion blivit en pionjär inom modern psykometri. Klicka nedan för att läsa mer om Psycruits unika features.

Vad erbjuder den? Vad det innebär för dig?
Information om kandidatens profil och drivkrafter på jobbet Du kan välja färdiga standardtester eller skapa dina egna utefter era rekryterings- eller personautvecklingsbehov.
Sömlös kandidatupplevelse Oavsett om du väljer att använda ett eller flera tester, t.ex. ett urvals-, personlighets- och ett säljtest, i en och samma process, kommer kandidatresan var sömlös. Psycruit paketerar in flera rapporter i samma formulär, vilket innebär att kandidaten oftast endast behöver fylla i ett formulär under hela processen.
Spännande kandidatupplevelse Criterions tester innehåller inslag av ”gamification” för att göra kandidatupplevelsen så vass som möjligt. Features inkluderar spännande case/scenarios, motiverande uppmaningar att fortsätta och visuella uppdatering om hur mycket återstår.
Employer branding Kandidatresan kan anpassas och brandas med er logga, era värderingar, vision m.m.
Kandidatadministration Håll koll på var kandidaterna befinner sig i rekryteringsprocessen. Håll kontakten, enkelt och snabbt, genom SMS eller epost.
Ett bättre första urval Minimera manuell screeningtid och öka antalet kandidater genom en automatiserad urvalsprocess med matchningsprofiler och ”Tack, men nej tack”-epost.
Stort utbud av rapporter Psycruit erbjuder ett stort urval av färdiga tester och rapporter för urval, selektering och utveckling av personal; bland annat Onboardingrapporten, intervjurapporten, teamrapporten, ledarskapsrapporten och många fler. Rapporterna är skrivna på ett lättförståeligt och naturligt sätt för en bred mottagarkrets.
Management- och kampanjrapporter Få tillgång till värdefull data om kandidatbasen – t.ex. hur stor andel är kvinnor och högskoleutbildade – för att bättre kunna förstå vilka som tilltalas av positionen, företagets värderingar m.m.
Integration med andra plattformer Psycruit kan integreras med befintliga rekryterings-, annons- och HRM- plattformar för en sömlös kandidatupplevelse.
Kompatibel med alla datorer Psycruit är programmerad i Microsoft.Net. Du behöver inte ladda ner någon programvara eftersom Psycruit fungerar helt och hållet i webbläsaren.
Kompatibel med alla internetstandarder och webbläsare World Wide Web Consortium XHTML 1.0 och testad i alla de populära webbläsarna: Internet Explorer, Firefox, Safari, Opera och Chrome.
Anpassad till funktionsnedsättningar Psycruit följer standarden "Double-A" i W3C Web Content Accessibility Guidelines 2.0 för att säkerställa att kandidater med funktionsnedsättningar kan utföra test.
Vad erbjuder den? Vad innebär det för dig?
Få inblick i hur någon är på jobbet Personlighetsformulären är byggda för att ge inblick i personens drivkrafter, tendenser och preferenser på jobbet. Testet finns i en kortare och en lite mer omfattande version. Den längre versionen ger en djupare inblick samt möjligheten att från samma formulär får ut fler rapporter, t.ex. onboarding-, team-, ledarskapsrapporten och många fler.
Skapa egna personlighetstest Med hjälp av Psycruit och vår Attribute Library (CAL-teknologi) kan du skapa egna personlighetstest. Välj vilka personlighetsdrag som värderas högst, med hänsyn till den aktuella positionen och er kultur, från en katalog av 46 olika profiler, sätt att resonera, emotionallitet, drivkrafter samt kulturell matchning. Psycruits lättanvända verktyg ger dig möjlighet att skapa din egna test på bara några minuter.
Validerad och avancerad psykometri Psycruit bygger på validerad psykometrisk data från medelstora, stora och globala organisationer från de senaste 25 åren.
Automatiserad matchning utifrån kundanpassad rankningssystem Ni kan bestämma vilka styrkor är viktigast och hur de ska värderas. Utifrån detta generar Psycruit en algoritm som poängsätter och rangordnar kandidater utifrån kompatibilitet. Därefter kan ni direkt ladda ner en urvalsrapport som visar hur bra respektive kandidat matchar de attribut och personlighetsdrag ni önskar för det specifika jobbet.
Analysera drivkrafter, emotionell intelligens och värderingar Med hjälp av Criterion Attribute Library kan du själv välja bedömningsskalor för en ökad förståelse av kandidatens drivkrafter och färdigheter, samt för att bedöma om kandidaten är en kulturell match för er organisation.
Testad och validerad psykometri Hög reliabilitet säkerställer precision och kontinuitet. Validerade tester på hundratals av företag och tusentals av kandidater sedan 1996.
Språk Testerna erbjuds i ett flertal olika språk.
Vad erbjuder de? Vad betyder det för dig?
Det finns tre nivåer av färdighetstest – avancerad nivå, mellannivå och lägre nivå – som mäter detaljnoggrannhet, mekanisk förståelse verbala och numeriska färdigheter Du väljer själv vilken nivå och vilka färdighetstester ni vill använda.
Testerna innehåller alltid slumpmässigt utvalda övningar och kontrollfrågo. Beprövade metoder för att säkerställa att kandidaten inte kan gissa sig till bättre resultat.
Verifieringar av resultat Kandidater kan komma att behöva verifiera sina resultat vid ett senare tillfälle via en snabb tilläggsövning (som räknar ut ett verifieringsresultat för att jämföra med det ursprungliga testet).
Användarvänlighet. Rapporterna är anpassade till en bred publik Rapporterna redogör tydligt och enkelt resultatet från testerna och föreslår fokusområden och uppföljningsfrågor till en eventuell intervju.
Testad och validerad psykometri Hög reliabilitet säkerställer precision och kontinuitet. Validerade tester på hundratals av företag och tusentals av kandidater sedan 1996.
Vad erbjuder de? Vad innebär det för dig?
Psycruit erbjuder ett urval av så kallade situationsanpassade tester designade för specifika jobb eller uppgifter, t.ex. chefspositioner, tjänstemän, detaljhandeln eller serviceyrket Testerna mäter kompetenser och färdigheter inom konkreta arbetsuppgifter. Till grund ligger 25 år av forskning inom psykometri kombinerat med praktiska uppgifter från arbetslivet.
Skapa och skräddarsy dina situationsanpassade tester för din organisation eller jobbposition Du kan utifrån olika förutsättningar skapa ett test som mäter kandidatens möjligheter att klara av de specifika uppgifterna.
Hög validitet och en positiv kandidatupplevelse Situationsanpassade tester som utgår från verklighetsbaserade uppgifter väcker engagemang och är generellt omtyckta av kandidater.
En utförlig och detaljerad rapport Rapporten ger dig en detaljerad insyn och kartläggning av kompetensen så väl som förslag på intervjufrågor till intervjun.
Vad erbjuder det? Vad innebär det för dig?
En sömlös kandidatresa Genom Criterion Recruit kan ni sömlöst integrera automatiserade urvals- och personlighetstester genom hela ansökningsprocessen. Få tillgång till en dashboard för administration över rekryteringsprocessen.
Automatiserad urval och matchning av kandidater Criterions algoritmer identifierar högpotentiella kandidater samtidigt som den sorterar bort kandidater som inte matchar profilen för det specifika jobbet. Vår selekteringsrapport erbjuder dig en detaljerad matchningsrapport för att kunna ta det slutliga anställningsbeslutet.
Anpassningsbara ansökningsformulär Ansökningsformuläret kan anpassas utefter varje position. Den samlar och bedömer de så kallade hårda skallkraven, t.ex. erfarenhet och utbildning, och ger möjlighet att ställa frågor och ge svar i öppna svarsfält.
Samla värdefull information Få tillgång till värdefull information om kandidatbasen – t.ex. hur stor andel är kvinnor – för att bättre kunna förstå vilka som tilltalas av positionen, företagets värderingar m.m.

Download more information about Psycruit

The Psycruit product information pack

Want to become a Psycruit user?

Register for a Psycruit test-user account at the Criterion website.

Anpassade inställningar

Accessbility Settings